EQI.org Home | International Pages

Bekwaamheid, vaardigheid en potentieel

Een van de problemen om emotionele inteligentie te definiŽren, zijn de termen 'bekwaamheid, vaardigheid en potentieel' die hiervoor gebruikt worden.

Zo spreken de hoogst aangeschreven onderzoekers, Mayer en Salovey, bijvoorbeeld over het 'bekwaamheidsmodel van emotionele inteligentie' (ability model of EI). Daarnaast beweren ze ook dat hun 'MSCEIT'-test, een 'bekwaamheidstest van emotionele inteligentie' is. Maar wat bedoelen ze dan met 'bekwaamheid'?

Wanneer we de betekenis van deze termen opzoeken, en daar op hun beurt de betekenis van opzoeken, dan krijgen we dit:

Bekwaamheid >

A. Geschiktheid > Potentieel, mogelijkheid

B. Vaardigheid > Bedrevenheid, expertise

 


Of in het engels:

Ability >

A. Capability > Potential

B. Skill > Proficiency, Expertise

 

 


Om de termen te verduidelijken, nemen we het voorbeeld van een baby. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat ieder kind geboren wordt 'met mogelijkheden, maar zonder vaardigheden'. Dus wat zeiden Mayer en Salovey als ze voor het eerst over bekwaamheid spraken? Bedoelden we mogelijkheden? Of vaardigheden, bedrevenheid en expertise?

Voor meer uitleg over dit onderwerp, kan u terecht op volgende engelstalige website:

http://eqi.org/edi92.htm

Meer uitgebreide informatie over emotionele inteligentie vind u op deze engelstalige sites:

Innate Potential Model of Emotional Intelligence (aangeboren potentiele model van emotionele inteligentie)
Problems with mainstream definition of emotiona intelligence
Tests of Emotional Intelligence
Jack Mayer
David Caruso
Wayne Payne
Keith Beasley


 


Core Components of EQI.org

Respect | Empathy
Caring | Listening
Understanding

Other EQI.org Topics:

Emotional Literacy
Invalidation | Hugs
Emotional Abuse |
Feeling Words
Depression | Education
Emotional Intelligence
Parenting | Personal Growth

Search EQI.org | Support EQI.org

EQI.org Library and Bookstore